ЦЕНИ / до 16 часа /:
Eднократна тренировка – 2 лв.
Карта 8 посещения – 12 лв.
Карта 12 посещения – 20 лв.
Карта 16 посещения – 25 лв.
Карта 30 посещения – 35 лв.

   ЦЕНИ /след 16 часа/:
Еднократна тренировка – 3 лв.
Карта 8 посещения – 20 лв.
Карта 12 посещения – 25 лв.
Карта 16 посещения – 30 лв.
Неограничен брой посещения – 50 лв.

Абонамент за 5 седмици:
15 тренировки – 25 лв.
25 тренировки – 40 лв.

Цените на картите са с валидност за 35 дни.

Търсиш по-бърза промяна и по-голям прогрес?

Персонална тренировка с треньор – 10 лв.
Изготвяне на тренировъчна програма – 30 лв.
Изготвяне на хранителен режим – 30 лв.